Medifit

DOKUMENTI

Splošni pogoji za poštne sezname

RAZLIČICA v1.0 Z DNE 14. 11. 2022

Poštne sezname posameznih spletnih strani ali produktov (v nadaljevanju: seznam) ureja in upravlja Medifit d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pošiljatelj), ki upravlja seznam(e) skladno z zakonskimi določili in s Politiko zasebnosti.

Prijava na poštne sezname prejemnikov novic o zdravju in zdravem življenjskem slogu

Uporabnik se lahko prijavi na seznam prejemnikov novic na temo zdravja in zdravega življenjskega sloga na dva načina, in sicer:

  • prek namenskega obrazca za prijavo na seznam prejemnikov novic;
  • v sklopu procesa spletnega naročila na zdravstveno storitev, ki jo ponuja specifični izvajalec zdravstvenih storitev;
  • prek drugih obrazcev, ki primarno niso namenjeni prijavi na sezname in imajo lahko poljuben naslov (npr. prijava na nagradno igro, ankete ipd.), če tak obrazec prijavo omogoča v sklopu svoje funkcionalnosti in če Uporabnik prek potrditvenega polja (privolitve) eksplicitno izrazi, da se želi prijaviti na seznam.

Prijava na seznam je brezplačna. Pošiljatelj novic naročnikom ne zaračunava vpisa, prejemanja ali upravljanja seznama.

Pogoji pošiljanja sporočil

Pošiljatelj novic praviloma pošlje uporabnikom, ki so na seznamu, eno sporočilo v intervalu 14 dni. Frekvenca se lahko brez najave tudi spremeni.

Vsebina sporočila se nanaša na zdravje ali zdrav življenjski slog. Sporočilo lahko vključuje tudi promocijske vsebine. 

Upravljanje podatkov in sledenje

Upravljanje podatkov in sledenje se izvaja skladno s Politiko zasebnosti.

Odjava s seznama

Naročnik se s seznama odjavi tako, da obišče spletni naslov, ki je določen za odjavo iz seznama in je naročniku dostopen na dnu vsakega poštnega sporočila. Naslovi za odjavo se generirajo samodejno. Za vsakega naročnika na vsakem seznamu je določen unikaten naslov za odjavo. Odjava s seznama, v kolikor je postopek na naslovu za odjavo uspešno zaključen, je takojšnja in dokončna. V primeru pisnega poziva s strani naročnika, bo pošiljatelj v imenu naročnika opravil odjavo v roku 30 delovnih dni od prejema poziva. V kolikor je naročnik prijavljen na več seznamov spletnih strani pošiljatelja, mora odjavo opraviti za vsako spletno stran posebej. Z odjavo s seznama je naročnik dokončno izbrisan iz baze pošiljatelja. Uporabnik, ki je na seznamu, lahko opravi odjavo s seznama tudi z dopisom na elektronski naslov content@medifit.si

Sprememba Splošnih pogojev

Izvajalec lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh upravljavca.

Uporabnik je dolžan sam spremljati morebitne spremembe teh Splošnih pogojev. Za informacijo o tem, kdaj so bili Splošni pogoji nazadnje spremenjeni, prosimo, preverite datum objave tega dokumenta.

V Ljubljani, dne 14. 11. 2022

MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
Anže Polanec