Medifit

Rešitve

Ponujamo programsko opremo v oblaku (Software-as-a-Service – SaaS), ki podpira
izvajanje storitev zdravstvene asistence in neposredno naročanje na zdravstvene termine
ter omogoča integracijo z zalednimi sistemi naročnika.

Zasebnim izvajalcem zdravstvenih storitev pomagamo pri avtomatizaciji
in digitalizaciji poslovne administracije, tako da se lahko osredotočajo na
zagotavljanje visokokakovostnih zdravstvenih storitev z manj administracije.

Razvijalce programske opreme povezujemo s plačniki zdravstvenih storitev, s čimer širimo uporabo njihovih inovativnih rešitev s področja zdravstva na nove primere uporabe z visoko dodano vrednostjo.

ZAVAROVALNICE
in TPA

Ponujamo programsko opremo v oblaku (Software-as-a-Service – SaaS), ki podpira izvajanje storitev zdravstvene asistence in neposredno naročanje na zdravstvene termine
ter omogoča integracijo z zalednimi sistemi naročnika.

Zdravstvene
ustanove

Zasebnim izvajalcem zdravstvenih storitev pomagamo pri avtomatizaciji in digitalizaciji poslovne administracije, tako da se lahko osredotočajo na zagotavljanje visokokakovostnih zdravstvenih storitev z manj administracije.

Ponudniki informacijskih
sistemov

Razvijalce programske opreme povezujemo s plačniki zdravstvenih storitev, s čimer širimo uporabo njihovih inovativnih rešitev s področja zdravstva na nove primere uporabe z visoko dodano vrednostjo.

Pišite nam!

Če želite več informacij o našem delu, bomo veseli vašega sporočila.