Medifit

Rešitve

Z zalednim sistemom naročnika integrirana rešitev v oblaku, ki podpira izvajanje storitev zdravstvene asistence in omogoča instantno komunikacijo z izvajalci zdravstvenih storitev.

Izvajalcem zdravstvenih storitev pomagamo pri avtomatizaciji in digitalizaciji poslovne administracije ter pri oblikovanju in izvajanju njihove digitalne strategije.

Razvijalce novih digitalnih rešitev na področju zdravstva in zdravega življenjskega sloga tehnološko povezujemo z izvajalci zdravstvenih storitev in zavarovalnicami.

ZAVAROVALNICE
in TPA

Ponujamo programsko opremo v oblaku (Software-as-a-Service – SaaS), ki podpira izvajanje storitev zdravstvene asistence in neposredno naročanje na zdravstvene termine
ter omogoča integracijo z zalednimi sistemi naročnika.

Zdravstvene
ustanove

Zasebnim izvajalcem zdravstvenih storitev pomagamo pri avtomatizaciji in digitalizaciji poslovne administracije, tako da se lahko osredotočajo na zagotavljanje visokokakovostnih zdravstvenih storitev z manj administracije.

Ponudniki informacijskih
sistemov

Razvijalce programske opreme povezujemo s plačniki zdravstvenih storitev, s čimer širimo uporabo njihovih inovativnih rešitev s področja zdravstva na nove primere uporabe z visoko dodano vrednostjo.

Pišite nam!

Če želite več informacij o našem delu, bomo veseli vašega sporočila.