Medifit

Poenostavljamo
dostopnost
ljudi do zdravja.
vertikalno integrirani transakcijski zdravstveni sistem

Rešitve

Ponujamo programsko opremo v oblaku (Software-as-a-Service – SaaS), ki podpira izvajanje storitev zdravstvene asistence in neposredno naročanje na zdravstvene termine ter omogoča integracijo z zalednimi sistemi naročnika.
Zasebnim izvajalcem zdravstvenih storitev pomagamo pri avtomatizaciji in digitalizaciji poslovne administracije, tako da se lahko osredotočajo na zagotavljanje visokokakovostnih zdravstvenih storitev z manj administracije.
Razvijalce programske opreme povezujemo s plačniki zdravstvenih storitev, s čimer širimo uporabo njihovih inovativnih rešitev s področja zdravstva na nove primere uporabe z visoko dodano vrednostjo.
ZAVAROVALNICE & TPA
Ponujamo programsko opremo v oblaku (Software-as-a-Service – SaaS), ki podpira izvajanje storitev zdravstvene asistence in neposredno naročanje na zdravstvene termine ter omogoča integracijo z zalednimi sistemi naročnika.

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Zasebnim izvajalcem zdravstvenih storitev pomagamo pri avtomatizaciji in digitalizaciji poslovne administracije, tako da se lahko osredotočajo na zagotavljanje visokokakovostnih zdravstvenih storitev z manj administracije.
PONUDNIKI INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Razvijalce programske opreme povezujemo s plačniki zdravstvenih storitev, s čimer širimo uporabo njihovih inovativnih rešitev s področja zdravstva na nove primere uporabe z visoko dodano vrednostjo.