Pacienti

Pacientom ponujamo relevantne informacije in z zdravjem povezane asistenčne storitve, da pridejo hitreje do zdravja.

Zdravstveni delavci

Zdravstvenim delavcem ponujamo orodja in storitve iz področja poslovne administracije, da lahko več časa namenijo pacientom.

Medifit