Medifit

Pravila obdelave osebnih podatkov v sklopu storitve ePosvet

RAZLIČICA v1.1 Z DNE 17. 9. 2020

NAZIV USTANOVE, KI IZVAJA ePOSVET, naslov, poštna številka in pošta
Tel: telefonska številka
Mail: elektronski naslov

Namen in podlaga za obdelavo
osebnih podatkov ter rok hrambe

Za uporabo storitve ePosvet potrebujemo vaše osebne podatke, kot so elektronski naslov in telefonska številka, za namen vzpostavitve kontakta z vami, dvofaktorsko avtentikacijo, komunikacijo in obravnavo vaših vprašanj. Te osebne podatke obdelujemo, ker je obdelava potrebna za izvedbo storitve, torej pogodbe, katere pogodbena stranka ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe. Te osebne podatke hranimo največ 2 leti.

Informacije in osebne podatkov, ki nam jih posredujete tekom koriščenja storitve ePosvet, npr. zdravstvene podatke, hranimo in postanejo del zbirke osebnih podatkov zgolj v primerih, ko imamo za to ustrezno podlago za obdelavo osebnih podatkov. V določenih primerih nam obdelavo osebnih podatkov nalaga tudi zakonodaja.

Sicer pa potrebujemo za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov (vaših zdravstvenih podatkov) vašo privolitev. To še posebej velja za snemanje vsebine avdio/video ePosveta: snemanje ePosveta se ne izvaja, razen če v to sami vnaprej izrecno privolite. Te osebne podatke hranimo največ 2 leti.

Obveznost zagotovitve osebnih podatkov

Za uporabo storitve ePosvet nujno potrebujemo vaše kontaktne podatke, kot sta elektronski naslov in telefonska številka. Če nam zahtevanih osebnih podatkov ne posredujete oz. se z obdelavo osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje storitev ne strinjate, izvedba svetovanja preko ePosveta ni mogoča. Podatka o elektronskem naslovu in telefonski številki sta namreč del dvofaktorske avtentikacije, s katero varujemo dostop do storitve. Teh podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Posredovanje posebnih vrst osebnih podatkov ni obvezno, je pa glede na samo storitev neizogiben del izvedbe posveta.

Uporabniki in obdelovalci osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko posredujemo drugim ustanovam, ko nam to nalaga zakon oziroma če obstaja za to zakoniti interes.

Obdelovalec osebnih podatkov v storitvi ePosvet je družba Medifit d.o.o. (in njeni podobdelovalci, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe), s katero imamo sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Prenos osebnih podatkov v tretje države

Posebne vrste osebnih podatkov se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Osebni podatki (konkretno: podatkovni prenos audio/video podatkov pri ePosvetu) se izvažajo v Združene države Amerike, kar se izvaja v popolni skladnosti z uredbo GDPR; s podobdelovalcem podjetja Medifit d.o.o., ki zagotavlja storitev avdio/video prenosa, imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov (angl. DPA – Data Processing Agreement). Prenos podatkov v sklopu komunikacije prek tega orodja v državo zunaj Evropske Unije (v tem primeru Združene države Amerike) temelji na uporabi standardnih pogodbenih določil (angl. Standard Contractual Clauses – SCCs) med obdelovalcem in podobdelovalcem, kar je določeno v popolni skladnosti z 28. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Katere pravice zagotavljamo posameznikom

Vezano na obdelavo vaših osebnih podatkov imate naslednje pravice:

  • pravico do dostopa do osebnih podatkov (pravico imate zahtevati informacijo o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke. V primeru, da osebne podatke obdelujemo, lahko zahtevate dostop do njih in določene informacije o obdelavi, npr. o namenu obdelave osebnih podatkov, o vrstah zadevnih osebnih podatkov, predvidenem obdobju hrambe osebnih podatkov, informacije o viru podatkov…);
  • pravico do popravka netočnih ali nepopolnih podatkov;
  • pravico zahtevati omejitev obdelave;
  • pravico do izbrisa osebnih podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR (pravica do izbrisa npr. ne velja v primeru, ko smo zakonsko dolžni hraniti vaše osebne podatke ali pa je obdelava potrebna za obrambo pravnih zahtevkov),
  • pravico do prenosa osebnih podatkov (pravico imate zahtevati, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, izpišemo in posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki oziroma jih posredujemo drugemu upravljavcu);
  • pravico do ugovora.

Če menite, da se vaši osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Avtomatiziran sprejem odločitev in profiliranje

V zvezi z vašimi osebnimi podatki avtomatiziran sprejem odločitev ne poteka.

Profiliranje oziroma obdelava osebnih vidikov posameznikov se v storitvi ePosvet ne izvaja.

Več informacij

V primeru vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic nam lahko pišete na elektronski naslov naše ustanove, ki je naveden na vrhu tega dokumenta, na katerem lahko pridobite informacije o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov in njeni dosegljivosti.


NAZIV USTANOVE