Medifit

DOKUMENTI

Splošni pogoji portala ČakalneDobe.si

RAZLIČICA v2.2 Z DNE 10. 3. 2023


1. člen

Uvodna določba

Spletni portal ČakalneDobe.si (v nadaljevanju: portal ČD ali portal) ponuja predvsem:

  • informacije o zdravstvenih in z zdravjem povezanih storitvah in izvajalcih zdravstvenih storitev,
  • informativne podatke o čakalnih dobah v javnem zdravstvu, vključno z navedbo vira;
  • informacije o samoplačniških zdravstvenih storitvah in alternativnih tipih financiranja slednjih.

2. člen

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  • upravljavec portala je družba Medifit d.o.o.;
  • uporabnik spletnega mesta ali uporabnik je fizična oseba, ki uporablja spletno mesto v osebne namene; za uporabo spletnega mesta se strinja s temi Splošnimi pogoji (tudi obiskovalec).

3. člen

Uporaba spletnega mesta s strani obiskovalcev

3.1. Uporaba spletnega mesta za prikaz podatkov o storitvah in čakalnih dobah 

Portal ČD je dostopen na naslovu https://www.cakalnedobe.si in prikazuje čakalne dobe, zdravstvene storitve in njihove izvajalce v Sloveniji ter zbirko nasvetov na temo zdravja in zdravega življenjskega sloga.

Portal ČD povzema informacije o čakalnih dobah z drugih virov in sam ne producira informacij o čakalnih dobah.

3.2. Spletno naročanje na samoplačniške zdravstvene storitve

Določeni izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo poslovni interes in implementiran proces in tehnologijo spletnega naročanja, ponujajo na portalu ČD funkcionalnost spletnega naročanja na samoplačniške zdravstvene storitve. Slednje ponuja Uporabnikom posamezni izvajalec zdravstvenih storitev v svojem imenu in za svoj račun. 

3.3. Posredovanje anket v namene pridobitve ocene o zadovoljstvu s storitvijo

Če se uporabnik ob zaključku procesa spletnega naročila na samoplačniško storitev prek portala ČD eksplicitno strinja (tj. dovoli izvedbo), ga lahko pozovemo k oddaji ocene oz. mnenja o opravljeni storitvi po tem, ko bo storitev, na katero se je naročil prek Portala, zaključena. V ta namen lahko skladno s Politiko zasebnosti shranimo uporabnikov elektronski naslov, termin in naziv zdravstvene storitve le za namen in čas izvedbe vprašanja o zadovoljstvu po opravljeni storitvi.

Za namen pridobitve ocene po opravljeni storitvi Uporabnik soglaša, da mu bo portal ČD po opravljeni storitvi poslal vprašalnik na elektronski naslov Uporabnika. Uporabnik spletnega mesta se nato prostovoljno odloči, ali bo na vprašanja odgovarjal in podal mnenje ali ne. Za namen pošiljanja vprašalnika uporabniku po elektronski pošti obdeluje upravljavec osebne podatke posameznika, in sicer njegov elektronski naslov. V primeru odgovarjanja na vprašanja in oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi upravljavec portala obdeluje elektronski naslov uporabnika, termin storitve in informacije o zdravstveni storitvi, ki jo je uporabnik koristil. Upravljavec portala sme vključiti v poročila, ki jih komunicira v sklopu lastnih rešitev, izključno agregirane in psevdo-anonimizirane podatke, ki jih je pridobil v procesu oddaje mnenja in ocene po opravljeni storitvi.

4. člen

Omejitev odgovornosti

Izvajalec izjavlja, da je portal ČD na voljo takšen, kot je, brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost njegovih podatkov in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik uporablja portal in z njim povezane module na lastno odgovornost. 

V kolikor ni izrecno drugače določeno, so vse informacije, ki so objavljene na portalu ČD, javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene na portalu, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnega koli predhodnega obvestila.

Izvajalec z ekipo portala ČD skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na portalu, pa vendar ne odgovarja za nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle na portal, s čimer je naša kazenska ali civilna odgovornost izključena.

Ker dopuščamo možnost, da se v objavljenih podatkih pojavijo napake, priporočamo, da te podatke uporabnik preveri tudi pri pristojni ustanovi oz. strokovnjaku, v primeru da sprejema pomembno odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh.

Na portalu ČD so vključene tudi povezave do drugih spletnih strani javnih ustanov ter drugih poslovnih subjektov. Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih spletnih straneh ne odgovarjamo; prav tako za vsebine, objavljene na teh spletnih straneh, ne veljajo ti Splošni pogoji.

5. člen

Pravica do dopolnitve, popravka,
blokiranja, izbrisa in ugovora

Skladno s Politiko zasebnosti vam omogočamo, da stopite v stik z nami prek elektronskega naslova dpo@medifit.si in oddate zahtevo po popravku, posodobitvi, umiku ali drugačni omejitvi naše uporabe vaših podatkov. Poskušali bomo ugoditi vaši zahtevi takoj, ko bo to mogoče, vendar ne kasneje kot v 30 dneh.  

6. člen

Sprememba Splošnih pogojev

Upravljavec portala lahko te Splošne pogoje spremeni skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh upravljavca.

Uporabnik je dolžan sam spremljati morebitne spremembe teh Splošnih pogojev. Za informacijo o tem, kdaj so bili Splošni pogoji nazadnje spremenjeni, prosimo, preverite datum objave tega dokumenta.


V Ljubljani, dne 10. 3. 2023


MEDIFIT
Medifit d.o.o.

Direktor
Anže Polanec