Medifit

Spodbuda za digitalno transformacijo

Podjetje Medifit d.o.o. je uspešno pridobilo sredstva za financiranje digitalne transformacije na javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19).

Glavni cilj projekta Digitalna transformacija podjetja Medifit je digitalna preobrazba poslovanja podjetja ter celovita modernizacija poslovnih procesov. Ta bo vključevala ukrepe s področja zagotavljanja izboljšane uporabniške izkušnje kupcev, razvoja podatkovne strategije podjetja, uvajanja digitalnih procesov in rešitev, izboljšanja kibernetske varnosti produktov podjetja in pa razvoja digitalnih kadrov. Ključni rezultati projekta bodo tako bistveno izboljšane poslovne prakse, avtomatizacija in celovita informacijska podpora poslovnih procesov ter digitalno ponujanje poslovnih storitev podjetja. Projekt digitalne transformacije podjetja bo trajal 18 mesecev.

Javni razpis je objavil Slovenski podjetniški sklad, skupna finančna podpora, ki jo zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija pa je 99.998,00 EUR.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.euskladi.si