Medifit

Solutions

Insurance Companies and TPA (Third party administrators)

Our solution is suitable for:

– insurance companies,
– third-party administrators (TPA),
– healthcare institutions with independent call center units.

Medifit’s solution offers:

  • rezervacijo terminov v obstoječih informacijskih sistemih zdravstvenih ustanov,
  • hipno digitalno komunikacijo z izvajalci storitev glede obravnave pacienta,
  • odločanje v procesih na osnovi realnih podatkov brez potrebe po dodatnih Extract-Transform-Load (ETL) vmesnikih,
  • avtomatizacija procesov (obvestila, opomniki, vprašalniki itd.),
  • celoviti pregled nad potekom zdravljenja pacienta.

This Software-as-a-Service works best when it’s integrated with insurance carrier’s core systems.

Features

Benefits

koristi-res1-1

Efficient real-time patient navigation based on current resource availability.

koristi-res1-2

Management of treatment progress for appointed patients in connected healthcare institutions.

koristi-res1-3

Possibility of enriching your concierge process by obtaining historical case data (when integrated with your back-office systems).

koristi-res1-4

Administration automation and real-time KPI monitoring with the possibility of exporting data into your existing CRM.

koristi-res1-5

Compliance with GDPR (and optional possibility of further customization based on national requirements).

Pišite nam!

Če želite več informacij o našem delu, bomo veseli vašega sporočila.