Medifit

Rešitve

Omogočamo neposredno poizvedovanje za razpoložljivimi termini v zdravstvenih ustanovah in naročanje zavarovancev vključno z varno izmenjavo zdravstvene dokumentacije in povratnimi informacijami v realnem času.

Zasebnim izvajalcem zdravstvenih storitev pomagamo pri avtomatizaciji
in digitalizaciji poslovne administracije,tako da se lahko osredotočajo na
zagotavljanje visokokakovostnih zdravstvenih storitev z manj administracije.

Razvijalce programske opreme povezujemo s plačniki zdravstvenih storitev, s čimer širimo uporabo njihovih inovativnih rešitev s področja zdravstva
na nove primere uporabe z visoko dodano vrednostjo.